Odvjetnički ured Mucalo

Marin Vipauc

Odvjetnički vježbenik


Područja rada

Marin pruža svakodnevnu pravnu podršku klijentima u različitim trgovačkim, građanskim, regulatornim, zemljišnoknjižnim i radnopravnim predmetima, te kao član tima pomaže u provedbi M&A, statusnih trgovačkih mandata i ovršnih postupaka.

Obrazovanje

 • Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, magistar prava, 2007. - 2020.
 • Erasmus studentska razmjena, Karl-Franzens-Universität Graz, ljetni semestar 2013.

Radno iskustvo

 • Rujan 2020. - danas, Odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu Mucalo
 • Srpanj 2020. - rujan 2020., Voditelj EU projekta „Zajedno do doma“, Svjetski savez mladih Hrvatska
 • Travanj 2020. - srpanj 2020., Administrativni agent u službi za korisnike za pisanu komunikaciju na njemačkom jeziku, Transcom WorldWide d.o.o.
 • Rujan 2017. - travanj 2018., Asistent uredskih poslova u Grupaciji Svjetske banke (WBG), Zagreb

Ostalo

 • Stalni sudski tumač za engleski jezik od 2020.
 • Certifikat: Opći tečaj prava intelektualnog vlasništva – Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO), 2019.
 • Ožujak 2015. - Ožujak 2017., Voditelj Pravno-zagovaračkog tima udruge Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH), volonter
 • Rujan 2013. - Rujan 2015., Predsjednik i suosnivač udruge Svjetski savez mladih Hrvatska (SSMH), volonter
 • Dobitnik Posebne rektorove nagrade za godinu 2013./2014.
 • Pohađao obrazovni program UN Akademija, Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode i Diplomatska akademija MVEP, 2014.
 • Prosinac 2013. - Lipanj 2014., Koordinator EU projekta „Mladi probijaju granice – iz dostojanstva prema boljem društvu“, Svjetski savez mladih Hrvatska, volonter
 • Sudjelovao na međunarodnoj simulaciji zasjedanja UN-a „Vienna International Model United Nations 2011 (VIMUN)“ u ulozi delegata u Vijeću za ljudska prava, Beč, 2011.
 • Sudjelovao na 11. međunarodnoj ljetnoj školi „Globalization and Human Rights“ (Zadar), Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2010.
Marin Vipauc

Marin Vipauc

M marin.vipauc@mucalolaw.hr
T +385 1 482 8539
F +385 1 482 8540