Odvjetnički ured Mucalo

Andrea Jakopović

Voditeljica poslovnih procesa


Područje rada

Andrea pruža ključnu podršku našem odvjetničkom timu u upravljanju uredom, osigurava optimizaciju naših poslovnih i financijskih procesa, odnosa s javnošću i korporativnih komunikacija ureda.

Radno iskustvo

  • 2021. - danas, Voditeljica poslovnih procesa, Odvjetnički ured Mucalo
  • 2017. – 2021., Voditelj ureda i financija, Švenk d.o.o.
  • 2010. – 2017., Asistent direktora, Megaprint d.o.o.
  • 2008. – 2009., Asistent direktora, Dekra za privremeno zapošljavanje d.o.o.
  • 2004. – 2008., Administrativna tajnica, Ana d.o.o.
Andrea Jakopović

Andrea Jakopović

M office@mucalolaw.hr
T +385 1 482 8539
F +385 1 482 8540