Odvjetnički ured Mucalo

UHPA-ine radionice o pravnim aspektima COVID-19 i drugih izvanrednih okolnosti u turizmu

U razdoblju od veljače do travnja 2021. Igor Mucalo sudjelovao je kao jedan od predavača u edukacijama u (su)organizaciji Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA).

Igor je u ovom UHPA-inom edukacijskom ciklusu održao dvije radionice članicama UHPA-e o utjecaju izvanrednih okolnosti na ugovaranje i izvršavanje ugovora o paket aranžmanu i ostalih usluga putovanja koje nude putničke agencije, te radionicu pružateljima usluga smještaja Splitsko-dalmatinske županije na temu izazova povećane odgovornosti pružatelja smještaja u COVID-19 vremenima.

Zahvaljujemo UHPA-i na ovoj prilici i nastavku naše suradnje.