Odvjetnički ured Mucalo

Osvrt na praksu hrvatskog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u izricanju kazni

Melita Veršić-Marušić, Igor Mucalo i Kruno Kolak bili su koautori članka „A look at the practice of the Croatian competition watchdog in imposing fines“ objavljenog u Antitrust News - Newsletter of the International Bar Association Legal Practice Division, vol. 29 no. 2, rujan 2016, str. 26 – 30.

Skini članak ovdje.