Odvjetnički ured Mucalo

Igor Mucalo govornik na „5. Konferenciji o pravu i politici tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana: Provedbeni prioriteti i novi izazovi“

Igor Mucalo sudjelovat će kao jedan od govornika na „5. Konferenciji o pravu i politici tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana: Provedbeni prioriteti i novi izazovi“ koja će se održati 10. svibnja 2018. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Igor će svoju prezentaciju održati u okviru panela naslovljenog „Uloga sudova u nadzoru odluka tijela za zaštitu tržišnog natjecanja – Iskustva i perspektive“.